Kitle İletişim Araçlarının Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Ana Dili Öğrenimi Ve Kimlik Algısı Üzerindeki Etkisi

Sayı: 5

İktisadi, coğrafi ya da toplumsal pek çok konu ile ilişkili olan göç kavramının temelinde, insan ihtiyaçları yatmaktadır. İnsanlar ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek, daha konforlu yaşam sürebilmek için yüzyıllardır yer değiştirme eylemini gerçekleştirmişlerdir. Bu yer değişiklikleri iyi bir yaşamın yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Göç edilen ülkelerin çoğu zaman, göçmen kişilerin alıştığı kültürden ve küçük yerleşim yaşantısından farklı bir yapıda olmaları bu sorunları doğuran temel etkenlerden bazılarıdır.
Bilindiği üzere Türkler ana hatları ile batıda Balkanlar’dan doğuda Büyük Okyanusa; kuzeyde, Kuzey Buz Denizi’nden güneyde Tibet’e kadar olan sahada yaşarlar. Türkler, yaklaşık 12 milyon kilometrekarelik bir sahaya yayılmıştır. (Özpolat, 2012: 215) Avrupa ülkelerinde bir milyon kadarını örgün öğrenim çağındaki gençlerin oluşturduğu yaklaşık beş milyon Türk yaşamaktadır. II. Dünya savaşının ardından, sanayileşen ülkelere doğru hızla yoğunlaşan göç hareketleri, Türkiye’yi de içine almıştır. Geçici olacağı düşünülen ancak zamanla kalıcılaşmaya başlayan ve farklı kültürdeki insanların aniden aynı ortamda yaşamaya iten bu göçler sonucu, çatışmalar ve birtakım sıkıntıların doğması kaçınılmaz olmuştur. Yurt dışında yaşayan bir milyon gencimizi düşündüğümüzde bu sorunların başında ana dili öğrenimi ve kimlik sorunu gelmektedir.
Ana dili öğrenimi ve kültürel kimlik sorunlarının çözümü ailede başlar. Ancak geniş bir perspektifi de içine alarak ülkeler arası diyalog da gerektirir. Bu bilinenlerin yanı sıra sorunun çözümünde etkili olabilecek en temel etkenlerden biri de kitle iletişim araçları ve onların çevreye ilettikleri mesajlardır. Bu çalışmanın amacı, yurt dışındaki Türk çocuklarının ana dili ve kimlik sorunlarının çözümünde kitle iletişim araçlarının etkisini ortaya koymaktır.


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , , ,