İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri

Sayı: 3

Yazı duygu ve düşüncelerin sembollerle anlatılmasıdır. Sembollerin kullanışlı ve kolay yazılabilir olması yazan kişinin bu becerisini olumlu etkilemektedir. Demirel (1999: 59),   yazma becerisinin yazmakla öğrenildiğini belirtmekte ve eleştirel bir düşünme süreci olarak algılanmasını istemektedir. Güneş (2006: 17), bitişik eğik yazının amacının sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil,  aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesi olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden ülkemizde bitişik eğik yazının kullanılması uygun bulunmuştur.

Bu çalışmada yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, görüşme sırasında ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerine, Türkçe ve sınıf öğretmenlerine ( yirmi öğretmen- yirmi öğrenci) üç sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Görüşmede öğrenciler ve öğretmenlerin bitişik eğik yazı hakkındaki düşünceleri irdelenmiştir. Görüşme sırasında toplanan veriler, önem sırasına göre sınıflandırılmıştır. Görüşmecilere aynı sorular sorulmuş, sorulara verilen yanıtlar kendi aralarında gruplandırılarak değerlendirilmiştir.

Çalışmada öğrencilerin ve öğretmenlerin bitişik eğik yazının önemini ve niçin gerekli olduğunu tam olarak bilmedikleri, bütün öğretmenlerin aynı duyarlılıkta olmadığı sonucuna ulaşılmış, bütün eğitim paydaşlarının ve toplumun bitişik eğik yazıya yaklaşımlarını olumlu yönde etkileyecek önerilerde bulunulmuştur.


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , ,