Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türküler

Sayı: 2

Yabancılara Türkçe öğretimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dilimizin önem kazanmasına paralel olarak dil öğreticilerimizin de çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olması; bunun yanı sıra Türk tarihini, kültürünü ve edebiyatını çok iyi bilmesi ve özümsemiş olması gerekir. Eğitimcilerimiz dil öğreticisi olmakla birlikte bir kültür elçisi olarak yetiştirilmelidir. Dil öğretimi demek, kültür öğretimi demektir. Bu bağlamda Türkçenin yabancılara öğretiminde türkülerimizden faydalanmak öğretimi zenginleştirecektir. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde türküleri kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlara, türkü kullanımının faydalarına ve sınırlılıklarına; Karacaoğlan’ın “Bana Kara Diyen Dilber” türküsüne ve türkülü etkinliklere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkü, türkülerle dil öğretimi, yabancı dil öğretimi, Türkçe öğretimi.


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , , ,