İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Hedef Kitlesi İçin Masal Ve Bir Masal Örneğinin İç Yapı İle Dil Bilgisi Özellikleri Bakımından İncelenmesi

Sayı: 2

Çalışmanın amacı, bir araç metin olarak masalın dil öğretimindeki yeri ve önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla, öncelikle masalın tanımı ve özelliklerinden bahsedilmiştir. Ardından II. kademe Türkçe eğitimindeki hedef kitlenin temel özelliklerine değinilmiştir. Son olarak da bir masal örneği hedef kitleye kazandırılması beklenen özellikler bağlamında incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Masal, Hedef kitleye görelik, Dil öğretiminde masal.


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , ,