Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimindeki Sorunlar

Sayı: 1

Bugün yurt dışında beş milyon civarında vatandaşımız yaşamaktadır. Yönümüzü Batı’ya çevirdiğimiz ve Batı’nın gelişmişlik oranı yüksek olduğu için özellikle Avrupa’da daha fazla vatandaşımız vardır. Avrupa’ya göç 1960’lı yıllarda başlamış ve hâlâ devam etmektedir. Geçici olarak başlayan bu göç zamanla kalıcı hâle gelmiştir. Bununla birlikte birçok sorun da getirmiştir. Bunlardan biri ve en önemlisi ana dili sorunudur. Beş milyon vatandaşımızın bir milyonunu, 4-19 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. Kendi kültürünü, tarihini unutmaması için yurt dışındaki Türk çocuklarının bunların aktarıcısı olan dilini öğrenmesi gerekir. Burada aile, öğretmen ve öğrencinin yanında devletlerarası politika ve ders programları da etkilidir. Aile, öğretmen, öğrenci, program, devletin gerekli organları bütün bunlar zincirin halkalarıdır. En büyük halkayı aile sonra okul oluşturur. Çocuk, ailede gerekli dil edinimini kazanırsa okulda bunu pekiştirir. Bunun için okul, aile, çocuk ve Türkiye’deki gerekli merciler uyumlu bir şekilde çalışırsa en önemli sorun olan dil sorunu büyük oranda çözülmüş olur. Bu çalışmada göçün nedeni, yurt dışında yaşayan öğrenci sayılarına ait bilgiler,  iki dillilerde yaşanılan anadili sorunları ve çözüm önerileri ele alınmıştır.

Anahtar sözcükler: Yurt dışındaki Türk çocukları, anadili eğitimi, program, aile, öğretmen, öğrenci.


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , , , , ,