Üniversitelerde Türkçe Öğretimi Sorunları

Sayı: 1

Günümüzde ilköğretimden yüksek öğretime kadar birçok insan dil becerileri konusunda sorunlar yaşamaktadır. Bunun temel nedeni öğrencilerin yeterli bir ana dili eğitimi alamamalarıdır. Öğretiminin her aşamasında Türk dili ile ilgili dersler almalarına rağmen bu kişilerin Türkçe konusunda sorunlar yaşaması ele alınması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı üniversitelerde Türkçe öğretiminde yaşanan sorunları ortaya koymak ve bu konuda çözüm önerileri sunmaktır. Yaklaşık otuz yıldır zorunlu olarak üniversite öğrencilerine okutulan Türk Dili derslerinin artık yeteri kadar etkili olmadığı görülmektedir çünkü ders programında otuz yıldır hiçbir değişiklik yapılmadığı için bu dersler artık çağa ayak uyduramamaktadır. Daha çok teorik bilgi içeren bu dersler uygulamalı olarak değiştirilmeli ve çağın gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmelidir. Bunun yanında lisans seviyesine gelmiş öğrencilerin temel dil becerileri açısından yeterli düzeyde olmadığı da yapılan birçok araştırma tarafından kanıtlanmıştır. Öğrencilerde yaşanan bu eksiklikler uygulamalı olarak yapılacak konuşma ve yazma etkinlikleri, okuma alışkanlığı kazandırma, söz varlığını geliştirici etkinlikler ve ana dili bilincini kazandırma yoluyla giderilebilir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretimi Sorunları, Üniversitelerde Türkçe Öğretimi Sorunları, Sözlü Anlatım, Yazılı Anlatım


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , , , ,