Türkçe Öğretmenlerinin Alan Bilgisi Yeterlikleri

Sayı: 1

Türkçe öğretmenlerinin alan bilgisi yeterlik düzeylerinin konu edildiği bu çalışmada, Türk eğitim sisteminde öğretmenlerin nasıl yetiştirildiği ve ne gibi yeterlik düzeylerine sahip olması gerektiği anlatılmaktadır. Bilindiği üzere öğretmenlik, çok kutsal bir meslektir. Bu mesleği yapan kişiler, geleceğe yön verecek olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesine imkan sağlamalıdır. Geleceğin kusursuz bir şekilde oluşabilmesi için, öğretmenlerin iyi bir şekilde yetişmesi gerekmektedir.  Eğitim sürecinde öğretmen yetiştirme çalışmaları bazı aşamalardan geçerek günümüze kadar gelmiştir. Bu aşamalardan bazıları, niteliksiz öğretmenlerin yetiştirilmesine sebep olmuştur. Öğretmen yetiştirme sürecinde, sadece öğretmenlerin yetişme şekillerine bakmak doğru olmaz. Öğretmenler, kendilerini okullarda öğrendikleriyle sınırlandırmamalıdırlar. Öğretmen olacak kişiler, sürekli olarak kendilerini geliştirmek ve en iyi şekilde yetişmek zorundadırlar.  Özellikle de Türkçe öğretmenleri daima alanın en iyisi olmalıdır. Çünkü her şey dil ile başlar ve dil ile şekillenir. Bu konuda öğretmenler başta alan bilgisi olmak üzere, çeşitli yönlerde kendilerini geliştirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Türk eğitim tarihi, Türkçe öğretmenleri, Alan bilgisi yeterlikleri


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , ,