Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi Ve Sorunları

Sayı: 1

Bu çalışmada, öncelikle çocukların dil gelişimi hakkında bilgi verilmeye çalışıldı. Dil gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı 0-6 yaş grubundaki çocuklara verilen eğitimin önemi hakkında örneklerle açıklamalar yapıldı. Çeşitli araştırmacıların bulgularından yararlanılarak çocukların dil gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen durumlar ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi. Okul öncesi dönem, çocuğun gelecekteki eğitim hayatını büyük ölçüde etkilediği için, bu dönemde iyi eğitim alan çocukların daha başarılı oldukları belirtildi. Okul öncesi dönemde, çocukların dil gelişimini olumsuz yönde etkileyen yabancı dil hayranlığından, çeşitli televizyon programlarından, bazı oyunlardan, seviyesine uygun olmayan kitaplardan, çeşitli çizgi filmlerden uzak tutulması gerektiği ifade edildi. Özellikle konuşmanın, hareketlerin büyük ölçüde taklide dayandığı 0-3 yaş arasındaki çocuklarla bebek gibi konuşmaktan sakınılması gerektiği belirtildi. Bebek gibi konuşulduğunda çocukların dil kurallarını doğru olarak öğrenemediği ifade edildi. Bunun da kültürümüzün taşıyıcısı olan dilin, dolayısıyla da kültürümüzün bozulmasına yol açacağı ifade edildi. Bu çalışmayı yapmaktaki amacım da yabancı kültürlerin etkisinde büyüyen ve doğru, düzgün bir dil eğitimi almayan çocukların, Türkçemizin, kimliğimizin yok olmasına neden olduklarını, tüm insanlara anlatmak ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasında insanları bilinçlendirmek.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, çocuk, dil gelişimi.


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , ,