İnternet Yoluyla Türkçe Öğretimi Ve Sorunları

Sayı: 1

Teknolojinin günümüz insanına sunduğu en önemli iki araç hiç kuşkusuz bilgisayar ve İnternettir. Bilişim teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişimden eğitim-öğretim de etkilenmektedir. Bu etkilenme dil öğretiminde diğer sosyal alanlara göre daha olumlu yönde gerçekleşmektedir. Dil öğretiminde yeni araçlara ve kaynaklara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretilen dile ait görsel ve işitsel materyallerin kullanımı öğretimi etkili kılmaktadır. Teknoloji sayesinde, kullanılan materyallerde yenilenmeler ve gelişmeler olmaktadır.

Bu çalışmada İnternet yoluyla ve sanal sınıf teknolojileri ile dil öğretimi ele alınarak Türkçe öğretiminde nasıl kullanıldığı incelenmiştir. İncelemede Anadolu Üniversitesi TSP, Ankara Üniversitesi TÖMER, Hacettepe Üniversitesi HÜDİL, İkinci Dil Öğrenenler İçin Bir Destek Yazılımı “Türkçe Merhaba” ve Dilset Yabancılara Türkçe Akademisi başlıklı çalışmalar örnek olarak kullanılmıştır. Çalışmanın amacı İnternet aracılığı ile Türkçe öğretim modellerini araştırmak, bu alandaki sorunları belirlemek ve mevcut sorunlara olası çözüm yollarını sunmaktır.

Anahtar kelimeler: Dil, teknoloji, İnternet yoluyla eğitim,Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , ,