İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Sorunları Ve Bu Sorunların Çözüm Yolları

Sayı: 1

Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, çevreleriyle iletişim kurabilmeleri, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilmeleri, bunun yanında da eğitimleri sırasında her türlü öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri ana dilini doğru ve düzgün kullanmalarına bağlıdır. Görüldüğü gibi ana dil bireyin yaşamının bel kemiğidir. Eğitim sistemimiz, uyguladığı eğitim programlarıyla, temelde bireylerin günlük hayatta kullanabileceği yani işlevsel değeri yüksek bir dil kullanımını kazanmaları yönünde çaba göstermektedir. Bu amaçla öğrencilere, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Türk eğitim sisteminde, sözü edilen bu kadar becerinin bireylere kazandırılması görevi, öncelikle ana dilinin öğretimini temel alan Türkçe öğretiminin sorumluluğundadır.

Bireyin kendini gerçekleştirmesi, farklı çevrelerden gelenlerin ortama uyum sağlamaları, toplumsallaşması ve kültürlenmesini amaçlayan ilköğretim basamağında, çevresiyle anlaşma, iletişim kurma, toplumsallaşma ve kültürlenmenin temel gereği olan ana dili öğretiminin gerçekleştirilmesinde Türkçe dersi oldukça önemli bir yere sahiptir.


Tam metin için tıklayınız.