İlköğretim 4-5. Sınıflarda Türkçe Öğretiminde Yaşanılan Sorunlar

Sayı: 1

İlköğretim, çocuğun eğitiminin en önemli noktasıdır. Çocuk ilk defa planlı ve programlı olarak ilköğretimde eğitilir. Çocuk okuma yazmayı, dili etkili ve kurallı kullanmayı ilk kez ilköğretim okulunda öğrenir. Öğrenme her şeyden önce belli bir program dâhilinde çocukta kalıcı izli davranışlar oluşturma faaliyetidir. Bu etkinlikler okuldaki planlı eğitimle gerçekleştirilir. Çocuğun dil gelişimi ve dili kullanma becerisi ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıfta ileri seviyede gelişmeye başlar. Bundan dolayı bu yaşlarda alacağı dil eğitimi çok önemlidir.

Bu çalışmada ilköğretim dört ve beşinci sınıflarda Türkçe öğretiminde yaşanılan sorunlar üzerinde durulmaktadır. Yaşanılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için yapılacaklara geçmeden önce kritik bir yaşta olan bu çocukların gelişimsel özellikleri kısaca dile getirilmektedir. Programdan, öğretmen ve yöneticilerden, ders kitaplarından ve çocukları etkisi altında bırakan internet ortamından kaynaklanan sorunlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkçenin sorunları, ilköğretim dördüncü sınıf,  ilköğretim beşinci sınıf


Tam metin için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler: , , ,