Belçika’da Türkçe Öğretimi Sorunları ve Öğretmen Görüşleri

Sayı: 3

Avrupa’da yaşayan soydaşlarımızın dillerini ve milli kimliklerini öğrenmeleri insani bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Konseyi’nin 25 Temmuz 1977 tarihli yönergesi göçmen çocuklarının anadili öğretimiyle ilgili olarak: “Üye devletler ulusal ve yasal koşulları doğrultusunda ve göçmenleri gönderen ülkelerin devletleri ile işbirliği içinde okul programlarıyla eşgüdümlü olarak anadili eğitimi ve öğretimi için uygun önlemleri alır” şeklinde daha hâlâ yürürlükte olan bir karar almıştır. Bu karar doğrultusunda Avrupa’da soydaşlarımızın yoğun yaşadıkları bölgelerde talep ettikleri takdirde seçmeli olarak anadil ve kültür dersleri alabilmektedirler. Bu çerçevede...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir