İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Sorunları Ve Bu Sorunların Çözüm Yolları

Sayı: 1

Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, çevreleriyle iletişim kurabilmeleri, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilmeleri, bunun yanında da eğitimleri sırasında her türlü öğrenmeyi gerçekleştirebilmeleri ana dilini doğru ve düzgün kullanmalarına bağlıdır. Görüldüğü gibi ana dil bireyin yaşamının bel kemiğidir. Eğitim sistemimiz, uyguladığı eğitim programlarıyla, temelde bireylerin günlük hayatta kullanabileceği yani işlevsel değeri yüksek bir dil kullanımını kazanmaları yönünde çaba göstermektedir. Bu amaçla öğrencilere, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Türk eğitim sisteminde, sözü edilen bu kadar becerinin bireylere...

Özet Metni Tam Metni İndir