Radikal Ama Temkinli Bir Yenilikçi: Ali Suavi’nin Dil Üzerine Görüşleri

Sayı: 2

Dil meselesi geçmişten günümüze her çağda sıcaklığını korumuş bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönem dönem alevlenen bu sorun üzerine düşünmeyen Türk aydını yok gibidir. Ali Suavî de dil meselesi üzerine kafa yoran bir Osmanlı-Türk aydını olarak Tanzimat döneminin en dikkat çeken ismi olmuştur. Ali Suavî, Türkçenin basın organlarında kullanılması, dilde sadeleşme, alfabenin ıslâhı ve terim meselesi gibi günümüzde de güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen konularda bilimsel verilerle desteklediği ilerici görüşleri ile kendi döneminin diğer aydınlarından ayrılan bir çizgide yer almıştır. Onun kısa ancak gelgitlerle dolu yaşamıyla büyüyüp gelişen fikirleri, dil sorunun ilk defa bilinçli...

Anahtar Kelimeler: , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir