İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarında Noktalama Kurallarına Uyma Düzeyleri: Erdemli İlçesi Örneklemi

Sayı: 2

Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını ve duraklama noktalarını belirtmek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak için noktalama işaretleri kullanılır. Bu yüzden dili kullanan her bireyin bu kurallara uyması gerekmektedir. Bu çalışma, dil kullanımı bakımından öğrencilerine model olması açısından ilköğretim ikinci kademe okullarında görev yapan öğretmenlerin yazılı sınav kâğıtlarında noktalama işaretlerini doğru kullanım düzeylerini belirlemek için yapılmıştır. Betimsel nitelikte olan bu araştırmanın evrenini Mersin iline bağlı Erdemli ilçesindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler; örneklemini ise Akdeniz İlköğretim Okulu, Alata İlköğretim Okulu, Yeşilyurt İlköğretim...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir