Irak’ta Türkçe Eğitiminin Dünü ve Bugünü

Sayı: 2

Ana dili eğitimi sayesinde kişisel gelişimini sağlayan insan, aynı zamanda, içinde yaşadığı toplumun ortak değerlerine sahip bir birey hâline gelir. Ulusal kimlik, onun sayesinde kazanılır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu çalışma, ana dili eğitiminin önemi ışığında, Irak’ta Türkçe eğitiminin durumunu inceleyerek yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak üzere hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ana dili, Türkçe eğitimi, Irak’ta Türkçe eğitimi.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir