İlköğretim Birinci Kademe ( 1, 2, 3. Sınıf) Türkçe Öğretimi Sorunları

,

Sayı: 1

Türkçe öğretiminde en çok üzerinde durulması gereken kademe, çocuğun okula başladığı ilk yıllar yani ilköğretim birinci kademedir. Bu yıllarda, güzel Türkçemizi öğrencilere özenli bir şekilde öğretmemiz ve Türkçe sevgisini aşılamamız gerekmektedir. Fakat ilköğretim birinci kademedeki sınıflarda Türkçe öğretiminde birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar Türkçe programının yetersizliğinden, öğretmenlerimizin alan bilgisi eksikliğinden, okullardaki eğitim öğretim materyallerinin azlığından, okutulan kitapların özensiz hazırlanmasından ve velilerin bu konuda bilgilendirilmemesinden kaynaklanabilmektedir. Bu makalede tüm bu eksiklikler hakkında bilgiler verilecektir. Anahtar Kelimeler: Türkçe...

Anahtar Kelimeler: , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir