İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri

Sayı: 3

Yazı duygu ve düşüncelerin sembollerle anlatılmasıdır. Sembollerin kullanışlı ve kolay yazılabilir olması yazan kişinin bu becerisini olumlu etkilemektedir. Demirel (1999: 59),   yazma becerisinin yazmakla öğrenildiğini belirtmekte ve eleştirel bir düşünme süreci olarak algılanmasını istemektedir. Güneş (2006: 17), bitişik eğik yazının amacının sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil,  aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesi olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden ülkemizde bitişik eğik yazının kullanılması uygun bulunmuştur. Bu çalışmada yapılandırılmış görüşme...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir