Yayın Kurulu

Arş. Gör. Nazife Burcu TAKIL

Öğr.Gör. Dr. Ülker ŞEN

Öğr. Gör. Başak UYSAL

Arş.Gör. Yusuf UYAR

Arş.Gör. Banu ÖZDEMİR

Arş. Gör. Esra KARAKUŞ TAYŞİ

Arş. Gör. Nuray KAYADİBİ

Arş. Gör. Ersoy TOPUZKANAMIŞ