Belçika’da Türkçe Öğretimi Sorunları ve Öğretmen Görüşleri

Sayı: 3

Avrupa’da yaşayan soydaşlarımızın dillerini ve milli kimliklerini öğrenmeleri insani bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Konseyi’nin 25 Temmuz 1977 tarihli yönergesi göçmen çocuklarının anadili öğretimiyle ilgili olarak: “Üye devletler ulusal ve yasal koşulları doğrultusunda ve göçmenleri gönderen ülkelerin devletleri ile işbirliği içinde okul programlarıyla eşgüdümlü olarak anadili eğitimi ve öğretimi için uygun önlemleri alır” şeklinde daha hâlâ yürürlükte olan bir karar almıştır. Bu karar doğrultusunda Avrupa’da soydaşlarımızın yoğun yaşadıkları bölgelerde talep ettikleri takdirde seçmeli olarak anadil ve kültür dersleri alabilmektedirler. Bu çerçevede...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri

Sayı: 3

Yazı duygu ve düşüncelerin sembollerle anlatılmasıdır. Sembollerin kullanışlı ve kolay yazılabilir olması yazan kişinin bu becerisini olumlu etkilemektedir. Demirel (1999: 59),   yazma becerisinin yazmakla öğrenildiğini belirtmekte ve eleştirel bir düşünme süreci olarak algılanmasını istemektedir. Güneş (2006: 17), bitişik eğik yazının amacının sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil,  aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesi olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden ülkemizde bitişik eğik yazının kullanılması uygun bulunmuştur. Bu çalışmada yapılandırılmış görüşme...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir