Üniversitelerde Türkçe Öğretimi Sorunları

Sayı: 1

Günümüzde ilköğretimden yüksek öğretime kadar birçok insan dil becerileri konusunda sorunlar yaşamaktadır. Bunun temel nedeni öğrencilerin yeterli bir ana dili eğitimi alamamalarıdır. Öğretiminin her aşamasında Türk dili ile ilgili dersler almalarına rağmen bu kişilerin Türkçe konusunda sorunlar yaşaması ele alınması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı üniversitelerde Türkçe öğretiminde yaşanan sorunları ortaya koymak ve bu konuda çözüm önerileri sunmaktır. Yaklaşık otuz yıldır zorunlu olarak üniversite öğrencilerine okutulan Türk Dili derslerinin artık yeteri kadar etkili olmadığı görülmektedir çünkü ders programında otuz yıldır hiçbir değişiklik yapılmadığı için bu dersler...

Anahtar Kelimeler: , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir