Türkçe Öğretmenlerinin Alan Bilgisi Yeterlikleri

Sayı: 1

Türkçe öğretmenlerinin alan bilgisi yeterlik düzeylerinin konu edildiği bu çalışmada, Türk eğitim sisteminde öğretmenlerin nasıl yetiştirildiği ve ne gibi yeterlik düzeylerine sahip olması gerektiği anlatılmaktadır. Bilindiği üzere öğretmenlik, çok kutsal bir meslektir. Bu mesleği yapan kişiler, geleceğe yön verecek olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesine imkan sağlamalıdır. Geleceğin kusursuz bir şekilde oluşabilmesi için, öğretmenlerin iyi bir şekilde yetişmesi gerekmektedir.  Eğitim sürecinde öğretmen yetiştirme çalışmaları bazı aşamalardan geçerek günümüze kadar gelmiştir. Bu aşamalardan bazıları, niteliksiz öğretmenlerin yetiştirilmesine sebep olmuştur. Öğretmen yetiştirme...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir