İnternet Yoluyla Türkçe Öğretimi Ve Sorunları

Sayı: 1

Teknolojinin günümüz insanına sunduğu en önemli iki araç hiç kuşkusuz bilgisayar ve İnternettir. Bilişim teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişimden eğitim-öğretim de etkilenmektedir. Bu etkilenme dil öğretiminde diğer sosyal alanlara göre daha olumlu yönde gerçekleşmektedir. Dil öğretiminde yeni araçlara ve kaynaklara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretilen dile ait görsel ve işitsel materyallerin kullanımı öğretimi etkili kılmaktadır. Teknoloji sayesinde, kullanılan materyallerde yenilenmeler ve gelişmeler olmaktadır. Bu çalışmada İnternet yoluyla ve sanal sınıf teknolojileri ile dil öğretimi ele alınarak Türkçe öğretiminde nasıl kullanıldığı incelenmiştir. İncelemede Anadolu Üniversitesi...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir