Cumhuriyet Devri Türk Dili Ve Öz Türkçecilik

Sayı: 2

Cumhuriyetin getirmiş olduğu yeni anlayışların milletimiz üzerindeki etkileri inkâr edilemez. Cumhuriyet devriminin yapmış olduğu etkilerden biri de dil üzerindeki etkidir. Bu etki insanların anlaşmalarını kolaylaştırmak için yapılan sadeleşme çalışmalarıyla kendini göstermiştir. Cumhuriyet döneminde ve sonrasında dilde sadeleşme amacıyla çalışmalar başlatılmış; fakat bu çalışmalar dilde tasfiyecilikle son bulmuştur. Bu çalışmada dile müdahalede yapılan yanlışlara yer verilmiştir. Ayrıca hem tasfiyeciliği savunan kesimin hem de bu görüşe karşı olan aydınların savunduğu görüşler ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler:Dil çalışmaları, öz Türkçe, tasfiyecilik.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir