Türkiyede Ve Dünyada Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Sayı: 1

XXI. yüzyılda Türkçenin konuşulduğu coğrafya genişlemiş, buna bağlı olarak Türkçe öğrenme talepleri de artmıştır. Birçok devlet, Türkiye ile yakından ilgilenmiş ve Türkçe öğrenmek için istekli hâle gelmiştir. Böylelikle yabancılara Türkçe öğretimi alanı da büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu sebeple günümüzde Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkçe öğretim birimleri mevcuttur. Bu, Türkçe açısından güzel bir gelişme olmasına rağmen ne yazık ki Türkçenin yabancılara öğretimi alanı ile ilgili pek çok olumsuz durumla da karşı karşıyayız. Bu çalışmanın amacı da ilgili alana yönelik olumsuz durumları yani sorunları tespit edip çeşitli çözüm önerileriyle dilimizin öğrenilme...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

İlköğretim Birinci Kademe ( 1, 2, 3. Sınıf) Türkçe Öğretimi Sorunları

,

Sayı: 1

Türkçe öğretiminde en çok üzerinde durulması gereken kademe, çocuğun okula başladığı ilk yıllar yani ilköğretim birinci kademedir. Bu yıllarda, güzel Türkçemizi öğrencilere özenli bir şekilde öğretmemiz ve Türkçe sevgisini aşılamamız gerekmektedir. Fakat ilköğretim birinci kademedeki sınıflarda Türkçe öğretiminde birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar Türkçe programının yetersizliğinden, öğretmenlerimizin alan bilgisi eksikliğinden, okullardaki eğitim öğretim materyallerinin azlığından, okutulan kitapların özensiz hazırlanmasından ve velilerin bu konuda bilgilendirilmemesinden kaynaklanabilmektedir. Bu makalede tüm bu eksiklikler hakkında bilgiler verilecektir. Anahtar Kelimeler: Türkçe...

Anahtar Kelimeler: , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Liselerde Türkçe Öğretimi Sorunları

Sayı: 1

İlköğretimden başlayıp üniversiteye kadar ulaşan Türkçenin sorunlarını liseler kapsamında ele alacağız. Liselerde de ‘Türk Edebiyatı’, ‘Dil ve Anlatım’ derslerinde yaşanan zorluklara, ana dili öğretiminde çekilen sıkıntılara değinilecektir. Ders kitaplarındaki metinlerin yetersizliği, donanımlı öğretmen eksikliği, sınav maratonu, teknolojinin yarattığı sorunlar gibi başlıklar altında konuyu ele alacağız. Anahtar kelimeler: Türkçe öğretimi, Dil ve Anlatım, Sorunlar, Metinler, Öğretmen.

Anahtar Kelimeler: , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir