Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimindeki Sorunlar

Sayı: 1

Bugün yurt dışında beş milyon civarında vatandaşımız yaşamaktadır. Yönümüzü Batı’ya çevirdiğimiz ve Batı’nın gelişmişlik oranı yüksek olduğu için özellikle Avrupa’da daha fazla vatandaşımız vardır. Avrupa’ya göç 1960’lı yıllarda başlamış ve hâlâ devam etmektedir. Geçici olarak başlayan bu göç zamanla kalıcı hâle gelmiştir. Bununla birlikte birçok sorun da getirmiştir. Bunlardan biri ve en önemlisi ana dili sorunudur. Beş milyon vatandaşımızın bir milyonunu, 4-19 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. Kendi kültürünü, tarihini unutmaması için yurt dışındaki Türk çocuklarının bunların aktarıcısı olan dilini öğrenmesi gerekir. Burada aile, öğretmen ve öğrencinin yanında...

Anahtar Kelimeler: , , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

İlköğretim Birinci Kademe ( 1, 2, 3. Sınıf) Türkçe Öğretimi Sorunları

,

Sayı: 1

Türkçe öğretiminde en çok üzerinde durulması gereken kademe, çocuğun okula başladığı ilk yıllar yani ilköğretim birinci kademedir. Bu yıllarda, güzel Türkçemizi öğrencilere özenli bir şekilde öğretmemiz ve Türkçe sevgisini aşılamamız gerekmektedir. Fakat ilköğretim birinci kademedeki sınıflarda Türkçe öğretiminde birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar Türkçe programının yetersizliğinden, öğretmenlerimizin alan bilgisi eksikliğinden, okullardaki eğitim öğretim materyallerinin azlığından, okutulan kitapların özensiz hazırlanmasından ve velilerin bu konuda bilgilendirilmemesinden kaynaklanabilmektedir. Bu makalede tüm bu eksiklikler hakkında bilgiler verilecektir. Anahtar Kelimeler: Türkçe...

Anahtar Kelimeler: , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir