Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi Ve Sorunları

Sayı: 1

Bu çalışmada, öncelikle çocukların dil gelişimi hakkında bilgi verilmeye çalışıldı. Dil gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı 0-6 yaş grubundaki çocuklara verilen eğitimin önemi hakkında örneklerle açıklamalar yapıldı. Çeşitli araştırmacıların bulgularından yararlanılarak çocukların dil gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen durumlar ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi. Okul öncesi dönem, çocuğun gelecekteki eğitim hayatını büyük ölçüde etkilediği için, bu dönemde iyi eğitim alan çocukların daha başarılı oldukları belirtildi. Okul öncesi dönemde, çocukların dil gelişimini olumsuz yönde etkileyen yabancı dil hayranlığından, çeşitli televizyon programlarından,...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir