Türkçenin Mevzuatla Korunabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Sayı: 2

Türkçenin bir dil olarak korunması çeşitli yasal düzenlemelerle sağlanmaya çalışılmıştır. Mevzuatta yer alan maddelerin yeterliliği birtakım ülkelerdeki dil yasaları örnekleriyle karşılaştırılmıştır. Geçmişten günümüze dil konusundaki hassasiyetin değişimi örneklerle sergilenmiştir. Türkçenin korunması çabaları da bu çalışmada yer almıştır. Anahtar Kelimeler: Türkçenin korunması, mevzuat, yasal dayanaklar.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir