Kitle İletişim Araçlarının Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Ana Dili Öğrenimi Ve Kimlik Algısı Üzerindeki Etkisi

Sayı: 5

İktisadi, coğrafi ya da toplumsal pek çok konu ile ilişkili olan göç kavramının temelinde, insan ihtiyaçları yatmaktadır. İnsanlar ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek, daha konforlu yaşam sürebilmek için yüzyıllardır yer değiştirme eylemini gerçekleştirmişlerdir. Bu yer değişiklikleri iyi bir yaşamın yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Göç edilen ülkelerin çoğu zaman, göçmen kişilerin alıştığı kültürden ve küçük yerleşim yaşantısından farklı bir yapıda olmaları bu sorunları doğuran temel etkenlerden bazılarıdır. Bilindiği üzere Türkler ana hatları ile batıda Balkanlar’dan doğuda Büyük Okyanusa; kuzeyde, Kuzey Buz Denizi’nden güneyde Tibet’e kadar olan...

Anahtar Kelimeler: , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir