İşitme Engelli Öğrencilere Türkçe Eğitimindeki Bazı Sorunlar

Sayı: 4

Bu makalede, işitme engelli öğrencilere Türkçe eğitimi konusundaki bazı temel sorunlar maddeler halinde sunulmuştur. İşitme engelinin tanımı yapılarak temel sorunlar dört mad-de(Program ve Ders Kitabı, Öğretmenlerin Eğitimsizliği, Materyal Sorunu, Ders Saati) olarak ele alınmıştır. Öğrencilerin işitme engellerinden dolayı yaşıtlarına göre daha geriden gelişim gösterdikleri belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda kaliteli ve bilinçli bir eğitimle işitme engeli olan öğrencilerin engellerini kaldırabileceği ve yaşıtlarının eğitim seviyesine ulaşabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir