İlköğretim 4-5. Sınıflarda Türkçe Öğretiminde Yaşanılan Sorunlar

Sayı: 1

İlköğretim, çocuğun eğitiminin en önemli noktasıdır. Çocuk ilk defa planlı ve programlı olarak ilköğretimde eğitilir. Çocuk okuma yazmayı, dili etkili ve kurallı kullanmayı ilk kez ilköğretim okulunda öğrenir. Öğrenme her şeyden önce belli bir program dâhilinde çocukta kalıcı izli davranışlar oluşturma faaliyetidir. Bu etkinlikler okuldaki planlı eğitimle gerçekleştirilir. Çocuğun dil gelişimi ve dili kullanma becerisi ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıfta ileri seviyede gelişmeye başlar. Bundan dolayı bu yaşlarda alacağı dil eğitimi çok önemlidir. Bu çalışmada ilköğretim dört ve beşinci sınıflarda Türkçe öğretiminde yaşanılan sorunlar üzerinde durulmaktadır. Yaşanılan sorunlar ve bu...

Anahtar Kelimeler: , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir