İşitme Engelli Öğrencilere Türkçe Eğitimindeki Bazı Sorunlar

Sayı: 4

Bu makalede, işitme engelli öğrencilere Türkçe eğitimi konusundaki bazı temel sorunlar maddeler halinde sunulmuştur. İşitme engelinin tanımı yapılarak temel sorunlar dört mad-de(Program ve Ders Kitabı, Öğretmenlerin Eğitimsizliği, Materyal Sorunu, Ders Saati) olarak ele alınmıştır. Öğrencilerin işitme engellerinden dolayı yaşıtlarına göre daha geriden gelişim gösterdikleri belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda kaliteli ve bilinçli bir eğitimle işitme engeli olan öğrencilerin engellerini kaldırabileceği ve yaşıtlarının eğitim seviyesine ulaşabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Görme Engellilere Türkçe Öğretiminin Sorunları

Sayı: 4

Türk Milli Eğitimi’nin özel amaçlarından biri olan fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması için engelli vatandaşların eğitimine önem verilmelidir. Verilecek eğitimin temelinde de ana dili dersi olan Türkçe dersi yer almaktadır. Görme engelli bireyler özellikleri gereği konuşma ve dinleme becerisini daha fazla kullanmaktadır. Ancak, herhangi bir becerideki eksikliğin tüm alanı olumsuz etkilediği de bilinmektedir. Bu nedenle görme engelli öğrencilere Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlar üzerinde durulmalı ve bu sorunlara çözüm yolları aranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir