Bilim Dili Olarak Türkçe

Sayı: 2

Bu çalışmada genel olarak Türkçenin bilim dili olma konusundaki yetkinliğinden bahsedilmiştir. Dil ve bilim dili kavramlarının açıklanması yapılmış, bilim dilinin taşıması gereken özelliklere yer verilmiştir. Bu belirleyicilerden yola çıkarak Türkçenin bilim dili olma konusundaki yetkinliği tarihsel, kültürel ve yapısal özellikleri çerçevesinde belirtilmiştir. Sonrasında Türkçenin bu konuda yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine değinilmiştir. Anahtar sözcükler: Dil, bilim dili, Türkçe, bilgi.

Anahtar Kelimeler: , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Türkçe Öğretiminde Bilmecenin Yeri Ve Önemi

Sayı: 2

Anonim halk edebiyatı ürünlerinden olan bilmeceler kültürümüzün ayrılmaz parçalarından biridir. Dilin olduğu her yerde kültür de mevcuttur. Dil öğretilirken aynı zamanda kültür de öğretilmiş olur. Dolayısıyla çok eskiden beri kültürümüzde var olan bilmeceler, dil öğretimi ve ana dili bilinci kazanma açılarından Türkçe dersi için önemli bir kaynaktır. Bu çalışmada bilmecelerin, kültürümüzdeki yerinden yola çıkarak dil öğretimini esas alan Türkçe derslerinde kullanımı incelenmiştir. Dil öğretimine katkıları yanında çocuğun zihinsel ve kültürel gelişimini nasıl etkilediğine, onun duygu ve düşünce dünyasına nasıl katkı sağladığına da değinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Dil, kültür, çocuk,...

Anahtar Kelimeler: , , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

İnternet Yoluyla Türkçe Öğretimi Ve Sorunları

Sayı: 1

Teknolojinin günümüz insanına sunduğu en önemli iki araç hiç kuşkusuz bilgisayar ve İnternettir. Bilişim teknolojilerinde meydana gelen değişim ve gelişimden eğitim-öğretim de etkilenmektedir. Bu etkilenme dil öğretiminde diğer sosyal alanlara göre daha olumlu yönde gerçekleşmektedir. Dil öğretiminde yeni araçlara ve kaynaklara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretilen dile ait görsel ve işitsel materyallerin kullanımı öğretimi etkili kılmaktadır. Teknoloji sayesinde, kullanılan materyallerde yenilenmeler ve gelişmeler olmaktadır. Bu çalışmada İnternet yoluyla ve sanal sınıf teknolojileri ile dil öğretimi ele alınarak Türkçe öğretiminde nasıl kullanıldığı incelenmiştir. İncelemede Anadolu Üniversitesi...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir