Çoktan Seçmeli Test Tekniğinin Türkçe Öğretimine Etkileri

Sayı: 1

Bu çalışmada, Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin önemi anlatılmıştır. Ayrıca ölçme-değerlendirme yaparken çoktan seçmeli test tekniğinin kullanılmasının Türkçe öğretimine etkileri üzerinde durulmuş, bu teknik ile yapılan SBS, OKS, ÖSS gibi sınavların Türkçe öğretim programlarını ne derece kapsadığı, öğrencilerin temel dil becerilerini ne derece ölçtüğü değerlendirilmiştir. Dil öğretiminde, ölçme ve değerlendirme yapılarak belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığı tespit edilir. Gelecekteki eğitim-öğretim bu ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre planlanır. Eksikliklerin tespit edilip giderilmesi bakımından önemli olan ölçme ve değerlendirmede seçilen yöntemler de...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir