Türkçe Öğretiminde Bilmecenin Yeri Ve Önemi

Sayı: 2

Anonim halk edebiyatı ürünlerinden olan bilmeceler kültürümüzün ayrılmaz parçalarından biridir. Dilin olduğu her yerde kültür de mevcuttur. Dil öğretilirken aynı zamanda kültür de öğretilmiş olur. Dolayısıyla çok eskiden beri kültürümüzde var olan bilmeceler, dil öğretimi ve ana dili bilinci kazanma açılarından Türkçe dersi için önemli bir kaynaktır. Bu çalışmada bilmecelerin, kültürümüzdeki yerinden yola çıkarak dil öğretimini esas alan Türkçe derslerinde kullanımı incelenmiştir. Dil öğretimine katkıları yanında çocuğun zihinsel ve kültürel gelişimini nasıl etkilediğine, onun duygu ve düşünce dünyasına nasıl katkı sağladığına da değinilmiştir. Anahtar Kelimeler: Dil, kültür, çocuk,...

Anahtar Kelimeler: , , , , ,

Özet Metni Tam Metni İndir

Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi Ve Sorunları

Sayı: 1

Bu çalışmada, öncelikle çocukların dil gelişimi hakkında bilgi verilmeye çalışıldı. Dil gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı 0-6 yaş grubundaki çocuklara verilen eğitimin önemi hakkında örneklerle açıklamalar yapıldı. Çeşitli araştırmacıların bulgularından yararlanılarak çocukların dil gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen durumlar ve bu konuda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi. Okul öncesi dönem, çocuğun gelecekteki eğitim hayatını büyük ölçüde etkilediği için, bu dönemde iyi eğitim alan çocukların daha başarılı oldukları belirtildi. Okul öncesi dönemde, çocukların dil gelişimini olumsuz yönde etkileyen yabancı dil hayranlığından, çeşitli televizyon programlarından,...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir