Türk Soylulara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Sayı: 1

Bu çalışmada Türkçenin çok büyük bir coğrafyada ve çok geniş bir insan kitlesi tarafından konuşulduğunu göstermek adına bazı bilgiler paylaşılmış ve Türk soylu öğrencilerin Türkiye Türkçesini öğrenirken karşılaştıkları bazı sorunlar göz önüne getirilmiştir. Bu sorunların içerisindeki en göze çarpanı alfabe problemidir. Çeşitli gramer ve kelime problemleri de örneklerle açıklanmıştır. Bu sorunlara karşı çözüm önerileri de irdelenmiş ve çözüm önerilerinin çıkış noktasının Türk soylular arasında ortak bir iletişim dili oluşturmaktan geçtiği tespit edilmiştir.Bu ortak iletişim dilini oluşturma sürecinde bir büyük vazife Türkçe öğreticilerine düşmektedir. Ancak bu dili oluşturma...

Anahtar Kelimeler: , ,

Özet Metni Tam Metni İndir