Duyuru

Değerli Öğrenciler,

Akademik çalışma prensibi, kendiliğinden oluşan bir sistem değildir. Bilgi birikimi ve donanım; para ile satın alınmaz, babadan miras kalmaz. Ancak ve ancak disiplinli çalışmayla elde edilebilir.

Anlama ve anlatma becerilerinin gelişmiş olması, akademik ifade gücünün de gelişmiş olduğu anlamına gelmez. Bilim dünyasında yer edinebilmek, araştırmaları net ve anlaşılır bir üslupla ortaya koymak, çok çalışma ve azim gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte neyin, nasıl ifade edileceği ve araştırmada izlenecek adımların belirlenmesi çok önemlidir. Lisans eğitiminde bu süreç üzerinde çok fazla durulmamakta ve eğitim öğretim dönemi, bilişsel bilgi kâğıda ne kadar çok dökülürse o kadar iyi anlayışıyla sonlandırılmaktadır.

Bu anlayışa sahip bir eğitim öğretim döneminden geçen öğrenci, yüksek lisans ve doktora programlarına geçtiğinde araştırmalarını ifadede sıkıntıya düşmekte, hatta tez yazım sürecini yarıda bırakmaktadır. Bunun başlıca sebebi, lisans döneminde gerekli olan yazma disiplininin kazanılmamış olmasıdır.

Biz Türkiye’nin ilk Türkçe Eğitimi bölümü olarak geleceğin ilim dünyasına adını altın harflerle yazdırmak isteyen akademisyen adaylarına, henüz lisans dönemindeyken hem yol göstermek hem de kendilerini ifade etme şansı vermek için Gazi Üniversitesi bünyesinde Türkçe Araştırmaları adı altında bir akademik öğrenci dergisi oluşturmuş bulunuyoruz. Bu dergi ile öğrenciler akademik alanda yazma becerisini geliştirme şansı elde edecekleri gibi, akademik dünyaya adım atabilecekler, isimlerini duyurabileceklerdir.

Bu derginin sayfalarını siz geleceğin güneşi değerli neslin zekâsı ve araştırmaları donattıkça bizim de bu süreci başlatmaktan aldığımız gurur artacaktır.

Akademisyen adayı öğrencilerin bilim dünyası, Türkçe Araştırmaları Dergisine hoş geldiniz.

Bilim, yoldaşınız olsun!

Gazi Üniversitesi

Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Necati DEMİR