TÜRKAD Yıl:1, Sayı:1 (Ekim 2011)

Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları
Akademik Öğrenci Dergisi
Yıl:1, Sayı:1 (Ekim 2011)
ISSN: 2146-474X

İçindekiler Tablosu

Liselerde Türkçe Öğretimi Sorunları

Özet – PDF

1 – 9

Çoktan Seçmeli Test Tekniğinin Türkçe Öğretimine Etkileri

Özet – PDF

10 – 19

İlköğretim Birinci Kademe ( 1, 2, 3. Sınıf) Türkçe Öğretimi Sorunları
,

Özet – PDF

20 – 26

İlköğretim 4-5. Sınıflarda Türkçe Öğretiminde Yaşanılan Sorunlar

Özet – PDF

27 – 37

Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi Ve Sorunları

Özet – PDF

38 – 49

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Sorunları Ve Bu Sorunların Çözüm Yolları

Özet – PDF

50 – 59

Türkçe Öğretmenlerinin Alan Bilgisi Yeterlikleri

Özet – PDF

60 – 71

Türk Soylulara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Özet – PDF

72 – 84

Üniversitelerde Türkçe Öğretimi Sorunları

Özet – PDF

85 – 98

Türkçenin İmla (Yazım) Sorunları

Özet – PDF

99 – 107

Türkiyede Ve Dünyada Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Özet – PDF

108 – 116

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimindeki Sorunlar

Özet – PDF

117 – 131

İnternet Yoluyla Türkçe Öğretimi Ve Sorunları

Özet – PDF

132 – 143