TÜRKAD Yıl:2, Sayı:2 (Nisan 2012)

Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları
Akademik Öğrenci Dergisi
Yıl:2, Sayı:2 (Nisan 2012)
ISSN: 2146-474X

İçindekiler Tablosu

Irak’ta Türkçe Eğitiminin Dünü ve Bugünü

Özet – PDF

1 – 8

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Taşıyıcısı Olarak Türküler

Özet – PDF

9-20

Cumhuriyet Devri Türk Dili Ve Öz Türkçecilik

Özet – PDF

21 – 31

Radikal Ama Temkinli Bir Yenilikçi: Ali Suavi’nin Dil Üzerine Görüşleri

Özet – PDF

32 – 49

Türkçe Öğretiminde Bilmecenin Yeri Ve Önemi

Özet – PDF

50 – 64

İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarında Noktalama Kurallarına Uyma Düzeyleri: Erdemli İlçesi Örneklemi

Özet – PDF

65 – 72

Türkçenin Mevzuatla Korunabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Özet – PDF

73 – 81

İtalya’daki Türkolojik Bulgular: Moena’da Türk Kültürüne Dair İzler

Özet – PDF

82 – 87

Bilim Dili Olarak Türkçe

Özet – PDF

88 – 94

İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi Hedef Kitlesi İçin Masal Ve Bir Masal Örneğinin İç Yapı İle Dil Bilgisi Özellikleri Bakımından İncelenmesi

Özet – PDF

95 – 108